Transaction: 3JuEUdAEKjTt3TgYc9z9YBSWdhAayXUXNztnB98o6xW7zCXR99xKNL

Metadata

Affected public keys

TypeAddress
BasicTransferOutputBC1YLivu43VdNfhnEDeRVMDHw5H4fkoPqBpEDcjGMgFKB3TvB9bouGM
PosterPublicKeyBase58CheckBC1YLiF7VmNcXHVYv6NbJyQeKZEdyBDav9Qxu1ysn3KhJfk3FWPx8YQ

Basic transfer info

Like info

Inputs / Outputs

IndexUTXO
13JuETbaYyfSvGWhNJ7rErpAHV7EcJ79e5jho5yZnY85XGPoAVmJNB8
AmountAddress
+0.003922944 BitcloutBC1YLivu43VdNfhnEDeRVMDHw5H4fkoPqBpEDcjGMgFKB3TvB9bouGM