Transaction: 3JuEUcqgKQVPWxfZPjytxqd2d9zHKoBX9DyNDb3FMy24ZY2c2M6ZsM

Metadata

Affected public keys

TypeAddress
BasicTransferOutputBC1YLgNDSLZ7BAHgXet4aBtR7a362nWZPo2iWvnYpdig3rvX1n2NjSq
BasicTransferOutputBC1YLjGjC84eiyXF1srLMKhRF69a8VjKvTEj9V3uJDp7M6XgpvZG555

Basic transfer info

Inputs / Outputs

IndexUTXO
03JuETjj6jGN7juyPzVxvefQ1Appy8bbZDGdWFYxVLGMzwMX6VsDHw7
AmountAddress
+0.000050000 BitcloutBC1YLgNDSLZ7BAHgXet4aBtR7a362nWZPo2iWvnYpdig3rvX1n2NjSq
+0.501115067 BitcloutBC1YLjGjC84eiyXF1srLMKhRF69a8VjKvTEj9V3uJDp7M6XgpvZG555