Transaction: 3JuETxhyFBVSvujRRtum3PUiprGFJk81wBQKmJY9gfWdrDinJXnjf5

Metadata

Affected public keys

TypeAddress
BasicTransferOutputBC1YLhUqqqDiKw9zvfzShyKQbqETxTFdvVM8vzrjwSRw42V2M8XLx7G
BasicTransferOutputBC1YLhwpmWkgk2iM9yTSxzgUVhYjgessSPTiVHkkK9pMrhweqJnWrvK

Basic transfer info

Inputs / Outputs

IndexUTXO
03JuETymy6mxCkUNaFV1VY7nAPFDz1XGYNs4BVYBGYqsLGRHmXb16MV
AmountAddress
+0.000050000 BitcloutBC1YLhUqqqDiKw9zvfzShyKQbqETxTFdvVM8vzrjwSRw42V2M8XLx7G
+0.004331158 BitcloutBC1YLhwpmWkgk2iM9yTSxzgUVhYjgessSPTiVHkkK9pMrhweqJnWrvK