Transaction: 3JuETuzKWh2aLVJxNEuKzTGv1J9MSEhte4uMmQpmRcLGuPio8pbVzW

Metadata

Affected public keys

TypeAddress
BasicTransferOutputBC1YLgwnEcYTFqJHVnDiXBTLRuqVcPfkVncve8hAF5YWtVaJYjfACvc
BasicTransferOutputBC1YLgKiLvhB2Eb6yFo135G4NHv8Q5dpYeq2ieFg3iP8icBN7GH3wuY
PosterPublicKeyBase58CheckBC1YLg1ATf6nG4tRV61nUJr1PPEwv8yXSzsougjW9h142yN1s9YEpEs

Basic transfer info

Like info

Inputs / Outputs

IndexUTXO
13JuETDvnNrRJBJMnEFdXmRh8ZNSDMrBQejh7SbYywKGMRddZYL7Koc
AmountAddress
+0.000002000 BitcloutBC1YLgwnEcYTFqJHVnDiXBTLRuqVcPfkVncve8hAF5YWtVaJYjfACvc
+0.000038427 BitcloutBC1YLgKiLvhB2Eb6yFo135G4NHv8Q5dpYeq2ieFg3iP8icBN7GH3wuY