Transaction: 3JuET5VTXzSx6XFKafa1RKTL4qKpBtZuENbG6BhSCsTZDcHW4MCKhV

Metadata

Affected public keys

TypeAddress
BasicTransferOutputBC1YLfoXkBqLnj9uakEGqsSTF54Hyav6pYiVFjyjG1K7dP9E1DkFdZN

Basic transfer info

Inputs / Outputs

IndexUTXO
03JuEUgFpjyhgbnH3gnBkMn9gvx48qM8oppkSAVCpgDPy3c2aThaYDJ
03JuESoY93JSpThHzdfuy7hJTfFE4AumRDkneSXsUtxwC6QTnY4bAfu
AmountAddress
+0.000037740 BitcloutBC1YLfoXkBqLnj9uakEGqsSTF54Hyav6pYiVFjyjG1K7dP9E1DkFdZN