Transaction: 3JuET1FqwmjrXVjcXh1bC55sTMEZjjyirffqQcWz53WGxzCfFLTNY7

Metadata

Affected public keys

TypeAddress
BasicTransferOutputBC1YLgwnEcYTFqJHVnDiXBTLRuqVcPfkVncve8hAF5YWtVaJYjfACvc
BasicTransferOutputBC1YLgKiLvhB2Eb6yFo135G4NHv8Q5dpYeq2ieFg3iP8icBN7GH3wuY

Basic transfer info

Inputs / Outputs

IndexUTXO
23JuET7jjfvqSEbQyZWFVPJzqyHSrV2y3iYrVX8PxZrqiLmdoMwUHHo
AmountAddress
+0.000002000 BitcloutBC1YLgwnEcYTFqJHVnDiXBTLRuqVcPfkVncve8hAF5YWtVaJYjfACvc
+0.000036272 BitcloutBC1YLgKiLvhB2Eb6yFo135G4NHv8Q5dpYeq2ieFg3iP8icBN7GH3wuY