Transaction: 3JuEStKL9gdFcy5Kj3MLMjnAV3YFGLdSESB3fkk7EYKpQgWET4Ku5M

Metadata

Affected public keys

TypeAddress
BasicTransferOutputBC1YLfoXkBqLnj9uakEGqsSTF54Hyav6pYiVFjyjG1K7dP9E1DkFdZN
ParentPosterPublicKeyBase58CheckBC1YLiE7SC4vPJFeUdTeVQsbPVibKDPWWeNHLfHJn6r2a22y73Jc9KW

Basic transfer info

Inputs / Outputs

IndexUTXO
13JuEUDjorWczuB5opBCUw46TRNPAS9ZPyTthkTkJ8i2bkTTvXy21U3
AmountAddress
+0.000000575 BitcloutBC1YLfoXkBqLnj9uakEGqsSTF54Hyav6pYiVFjyjG1K7dP9E1DkFdZN